Index

Proverbes : atelina

Proverbe 1Fotsimbary misy lay : tsofina, mahavoa maso ; atelina, mahavandana ny lela. [2.415 #5793, 2.558 #1201, 2.653 #989]
Traduction françaiseRiz blanc où il y a des piquants : si on soufle, les yeux en sont pleins, si on les avale, la langue est tachetée de noir. [2.415 #5793]
Interprétation françaiseQuelque parti qu' on prenne, il y a des inconvénients. [2.415 #5793]

Proverbe 2Mampisalasala ohatra ny mitsako vozon' akoho : hatelina toa taolana, haloa toa nofony. [2.558]
Mampisalasala, ohatra ny mitsako vozon’ akoho ; hatelina, toa taolana; haloa, toa nofony ihany. [2.653]
Manalasala ohatra ny vozon' akoho tanora. [1.1]
Manalasala ohatra ny vozon' akoho tanora; hanina toa taolana, avala toa nofony ihany. [1.1]
Salasala mivozon’ akoho tanora : haloa, toa nofony ; hatelina, toa taolana. [2.974 #280, 2.415]
Salasala toa vozon' akoho tanora : haloa toa nofony, hatelina toa taolana. [2.558 #3816]
Interprétation malgacheEnti-milaza zavatra tsy hita hatao ho tsara na ratsy ka manahirana ny saina ny manapaka na hitana na hamela azy. [1.1]
Traduction françaiseAmbigu ou équivoque comme le cou d’un jeune poulet : le rejeter? mais c’est de la chair ; l’avaler ? mais c’est de Vos. [2.974 #280]
Ni l' un ni l' autre, tel le cou d' un poulet : si on veut le rejeter, il semble cependant que c' est de la chair ; si on veut l' avaler, il semble que c' est un os. [2.415 #4590]
Interprétation françaiseSe disait pour signifier l' incertitude, quand on se demandait par exemple si un procédé dénotait amitié ou hostilité. [2.415 #4590]

Proverbe 3Mba ataovy toy ny voankazo an' ala ny anatra omen’ ny olona ny tena, ka ny mangidy aloa ary ny mamy atelina. [2.415 #6512]
Voankazo an' ala, ka ny mamy atelina ary ny mangidy aloa. [2.415 #6533]
Voankazo an' ala, ka ny mangidy aloa, ny mamy atelina. [2.558 #4993]
Voankazo an' ala : ny mangidy aloa, ny mamy atelina. [2.653 #3706, 2.974 #335]
Voankazo añ' ala ka ty mame atele, ty mafaitse aria. [1.68]
Traduction françaiseFaites comme avec les fruits de la forêt : on avale les doux et on jette les amers. [1.68]
Faites des avis qu'on vous donne, comme des fruits qu' on trouve dans la forêt : on mange les bons et on laisse les mauvais. [2.415 #6512]
Gomme les fruits cueillis dans la forêt : ceux qui sont amers, on les rejette ; ceux qui sont doux, on les savoure. [2.974 #335]
Quand on trouve des fruits dans la forêt, on mange les bons et on laisse les mauvais. [2.415 #6533]
Interprétation françaiseOn essaie les fruits, et c'est par le goût qu'on juge ; de même il faut écouter les avis et voir quels sont ceux qui sont bons ou mauvais. [2.415]
Se disait des avis reçus et des paroles entendues. [2.415 #6533]

Proverbe 4Ny teny tahaka ny vato ateli-mamba: atelina, tsy mba lo; aloa, tsy miova tarehy. [2.653 #2448]
Ny teny toy ny vato ateli-mamba : atelina tsy lo, aloa tsy miova tarehy. [2.558]

Proverbe 5Singam-bolo tafiditra an-tenda : mampandoa (mampihoaka) ny efa natelina. [2.558 #3894]

Proverbe 6Vary amim-balala: tsakoina, madinika ; atelina, be faikany. [2.558 #4871, 2.653 #3614]

Index