Ramarlah Antoine : Ny amin' ny finoan' ny Bara
<- Takila 54 Takila 56 ->

Toko VI : Ny finoan’ny Bara ny amin’ny ody

1- Ny nahazoany azy voalohany sy ny nielezany

Rehefa nifidy ny ho fatin’akondro hono ny olona dia tonga farofy koa ny tenany nefa ny fanekena efa vita dia tsy azo tsohana intsony. Koa dia omena ny olona ity zanaky ny Zanahary atao hoe : « Masy » ity ka nanome azy ody aina mba hitsaboany izay marary eo aminy. Izao no afatra nataony raha nanome izany ody aina izany hono Izy : « Handatsaka ranonoran’aina aho anio alina ka izay vato, hazo, ahitra ary tany ho lenan’io ranonoran’aina io dia ilao hanasitrananareo ny marary ». Raha manao azy ianareo dia tonony toy izao ny anarako hitahiako azy : « Masy, Masy, Masy Andriantompo, Andriananahary, marary Ranona… ka analana anao


I- Ny finoany ny amin’ Andriamanitra
II- Ny finoany ny amin’ny fanahy ratsy
III- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fiandohana
IV- Ny finoany ny amin’ny fanavotana
V- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fisoronana
VI- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny ody
VII- Ny finoany ny amin’ny vintan’andro
VIII- Ny finoany ny amin'ny fambara
IX- Ny amin'ny fampianaram-pinoana ny ankizy
X- Ny finoany ny amin'ny fiainana any an-koatra
XI- Farany