Antoine Callet, s.j.:

Tantaran' ny Andriana


Fizarana:
Toko:


Fizarana:
Toko: