Chapitres et versets citant Nahaliela

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 21.19 And from Mattanah to Nahaliel: and from Nahaliel to Bamoth: Ary nony niala tao Matana izy, dia nankao Nahaliela; ary nony niala tao Nahaliela izy, dia nankao Bamota; Avy tany an' efitra izy ireo, dia nankany Matanà; avy any Matanà dia nankany Nahaliela; avy any Nahaliela, dia nankany Bamota; de Mattana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamot,