Chapitres et versets citant Barak��

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 12.3 The chief was Ahiezer, then Joash, the sons of Shemaah the Gibeathite; and Jeziel, and Pelet, the sons of Azmaveth; and Berachah, and Jehu the Antothite. Ny lohany dia Ahiezera sy Joasy, zanak' i Sema Gibeatita, sy Jeziela sy Peleta zanak' i Azmaveta, ary Beraka sy Jeho Anatotita Ahisera no lohany, dia Joasa, zanak' i Samaà, any Gabaà; Jaziela sy Faleta, zanak' i Azmota; Barakà, Jehò avy any Anatota; Ahiézer le chef, et Yoash, fils de Hashshemaa de Gibéa, Yeziel et Pélèt, fils d' Azmavèt, Beraka et Yéhu d' Anatot,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 20.26 And on the fourth day they assembled themselves in the valley of Berachah; for there they blessed the Lord: therefore the name of the same place was called, The valley of Berachah, unto this day. Ary tamin' ny andro fahefatra dia nivory tao amin' ny lohasaha Beraka izy, fa tany no nisaorany an' i Jehovah; koa izany no nanaovany izany tany izany hoe Lohasaha Beraka mandraka androany. Nony tamin' ny andro fahefatra, nivory teo amin' ny lohasaha Beraka izy, fa nisaotra an' ny Tompo teo; izany no nanaovany an' io lohasaha io hoe Beraka mandrak' androany. Le quatrième jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka; ils y bénirent en effet Yahvé, d' où le nom de vallée de Beraka donné à ce lieu jusqu'à nos jours.