<-
->

Sal 123:1 Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens. Fihirana fiakarana. Aminao no anandratako ny masoko, Ry Mpitoetra any an-danitra ô. Fihirana fiakarana. Miandrandra anao ny masoko, dia hianao izay mitoetra any an-danitra. Cantique des montées. Vers toi j' ai les yeux levés, qui te tiens au ciel;
Sal 123:2 Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress; so our eyes wait upon the Lord our God, until that he have mercy upon us. Indro, toy ny fijerin' ny ankizilahy Ny tanan' ny tompolahiny, Ary toy ny fijerin' ny ankizivavy Ny tanan' ny tompovaviny, no fijerintsika an' i Jehovah Andriamanitsika, Mandra-pamindra fony amintsika. Toy ny ibanjinan' ny mason' ny ankizilahy ny tànan' ny tompolahiny, sy ny mason' ny ankizivavy ny tànan' ny tompovaviny, no ibanjinan' ny masontsika an' ny Tompo Andriamanitsika, mandra-pamindra fony amintsika. les voici comme les yeux des serviteurs vers la main de leur maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux vers Yahvé notre Dieu, tant qu' il nous prenne en pitié.
Sal 123:3 Have mercy upon us, O Lord, have mercy upon us: for we are exceedingly filled with contempt. Mamindrà fo aminay, Jehovah ô, mamindrà fo aminay; Fa tototry ny fanamavoana loatra izahay; Mamindrà fo aminay, ry Iaveh ô, mamindrà fo aminay, fa efa tototry ny faniratsirana izaitsizy izahay. Pitié pour nous, Yahvé, pitié pour nous, trop de mépris nous rassasie;
Sal 123:4 Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud. Eny, tototry ny famingavingan' ny miadana ny fanahinay, Sy tototry ny fanamavoan' ny mpiavonavona. Efa nanototra ny fanahinay izaitsizy, ny famingavingan' ny mpirehareha, ny fanevatevan' ny mpiavonavona. notre âme est par trop rassasiée des sarcasmes des satisfaits! Le mépris est pour les orgueilleux!

<-
->