Voambolana du SLP
(Voambolana vitan' ny SLP)

premier de couverture
© SLP MINESEB, 1986