Voambolana du SLP
(Voambolana vitan' ny SLP)

page 156
© SLP MINESEB, 1986