Vocabulaire pour l'éducation civique des jeunes
(Voambolana momba ny fanabeazana ny tanora ho olom-pirenena)