Chapitres et versets citant Arodita

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.17 Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites. avy tamin' i Aroda ny fokon' ny Arodita; avy tamin' i Arely ny fokon' ny Arelita. ny fokon' ny Arodita, avy tamin' ny Aroda; ny fokon' ny Arielita avy tamin' i Ariela. pour Arod, le clan Arodite ; pour Aréli, le clan Arélite.