Chapitres et versets citant Namoelita

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites: Ny taranak' i Simeona, araka ny fokony, dia izao: avy tamin' i Nemoela ny fokon' ny Nemoelita; avy tamin' i Jamina ny fokon' ny Jaminita; avy tamin' i Jakina ny fokon' ny Jakinita; Zanak' i Simeona araka ny fokony avy, ny fokon' ny Namoelita avy tamin' i Namoela; ny fokon' ny Jaminita, avy tamin' i Jamina, Les fils de Siméon, par clans : pour Nemuel, le clan Nemuélite ; pour Yamîn, le clan Yaminite ; pour Yakîn, le clan Yakinite ;